Dezernat I - Forschung, Strategie und Recht

I 1 - Forschungsförderung und Technologietransfer

Abteilungsleitung

Leiter der AbteilungJürgen Rottenecker T. 29 - 7 64 53
StellvertreterinN. N.
Sekretariat

Gisela Grohmann (vormittags)
Corinna Luginsland (nachmittags)
T. 29 - 7 25 98

 

Sachgebiete

 

Sachgebiet 1                  Forschungsförderung und
Strategische Forschungspartnerschaften
   

Dr. Caroline Gabriel
Dr. Tilman Gocht
Judith Osché

7 50 14
7 50 15
7 70 33 

Sachgebiet 2EU-BüroElisabeth Baier7 87 60 
Sachgebiet 3Drittmittelberatung und
Landesgraduiertenförderung
Dr. Christian Vöhringer7 75 85
Sachgebiet 4Technologietransfer

Dr. Rolf Hecker

7 26 39  

Kontakt

Eberhard Karls Universität Tübingen
Forschungsförderung und Technologietransfer
Wilhelmstraße 5
D-72074 Tübingen 

 

Tel.: +49 7071 29-72598

Fax: +49 7071 29-5990 

 

Lageplan