bibliographie

Bibliographie

1. Praezedenzien und Regularien

Qinding gongbu zeli . Hrsg. v. Wen Yu u.a. Edition Guangxu 9 (1883). 116 j. Nachdr. Taibei: Chengwen 1966

Qinding li4bu zeli . Edition Guangxu 12 (1886). 52 j. Nachdr. Taibei: Chengwen 1966

Qinding li3bu zeli . Hrsg. v. Tedeng'e u.a. Edition Daoguang 24 (1844). 202 j. Nachdr. Taibei: Chengwen 1966. 2 Bde

Qinding zongguan Neiwufu Yuanmingyuan xianxing zeli , abgedr. in Yuanmingyuan , komp. v. Zhongguo diyi lishi dang'anguan . Shanghai: Shanghai guji chubanshe 1991. (Qingdai dang'an shiliao ), Bd. 2, S.983-1055

Ren Jiyu (Hrsg.), Zhongguo kexue jishu dianji tonghui. Jishu juan . Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe 1994

Yuanmingyuan neigong zeli , in Ren Jiyu, Zhongguo kexue jishu dianji tonghui

1a. Chinesische Forschungen zu Handwerksregularien

Ding Huadong , "Qingdai huidian he zeli de bianzuan ji qi zhidu" , in Dang'anxue tongxun 1994:4, S.50-52

Su Rongyu , "Qingdai jiangzuo zeli de xueshu jiazhi he yanjiu xianzhuang" , in Zhongguo keji dianji yanjiu ("Study on Ancient Chinese Books and Records of Science and Technology"), hrsg. v. Hua Jueming u.a. Zhengzhou: Da xiang chubanshe 1998, S.218-227

Wang Puzi , "Qing gongbu banbu de [Gongcheng zuofa] " , in Gugong bowuyuan yuankan 1983:1, S. 49-55

Wang Shixiang , "Tan Qingdai de jiangzuo zeli" , in Wenwu 1963:1, S.19-25

ders., [Qingdai jiangzuo zeli huibian] chuyi" , in Yanjing xuebao, N.S. 1, 1995, S.227-234

Wang Zhonghan ,Qingshi xukao . Taibei: Huashi o.J.

Zhu Jinfu (Hrsg.), Zhongguo dang'an wenxian cidian . Beijing: Zhongguo renshi chubanshe 1994

2. Sonstige chinesische Quellen

Beijing tongshi . Hrsg. v. Cao Zixi. 10 Bde. Beijing 1994

Beijing shizhi gao . Komp. v. Wu Tingxie u.a., bearb. v. Yu Jie u.a. Bearbeitung eines Entwurfs von 1939. Beijing: Beijing Yanshan chubanshe 1998. 15 Bde

Gongzhong dang Guangxu chao zouzhe ("Secret Palace Memorials of the Kuang-hsue Period"). Hrsg. v. Guoli gugong bowuyuan (National Palace Museum). Taibei 1973-75. 26 Bde

Gongzhong dang Kangxi chao zouzhe ("Secret Palace Memorials of the K'ang-hsi Period"). Hrsg. v. Guoli gugong bowuyuan (National Palace Museum). Taibei 1976. 7 Bde

Gongzhong dang Qianlong chao zouzhe ("Secret Palace Memorials of the Ch'ien-lung Period"). Hrsg. v. Guoli gugong bowuyuan (National Palace Museum). Taibei 1982-88. 75 Bde

Gongzhong dang Yongzheng zouzhe ("Secret Palace Memorials of the Yung-cheng Period"). Hrsg. v. Guoli gugong bowuyuan (National Palace Museum). Taibei 1977. 30 Bde

Guangxu chao zhupi zouzhe . Hrsg. v. Zhongguo diyi lishi dang'anguan . Beijing: Zhonghua shuju 1995-96. 120 Bde

[Guangxu] Shuntian fuzhi . Hrsg. v. Li Hongzhang u.a., komp. v. Zhang Zhidong u.a. Edition Guangxu 12 (1886). 130 j. Nachdr. Taibei: Wenhai chubanshe 1965

Kangxi chao Hanwen zhupi zouzhe huibian . Hrsg. v. Zhongguo diyi lishi dang'anguan . Beijing: Dang'an chubanshe 1984. 8 Bde

Li Hua u.a. (Hrsg.), Ming Qing yilai Beijing gongshang huiguan beike xuanji . Beijing: Wenwu chubanshe 1980

Ming Qing dang'an . Hrsg. v. Zhang Weiren u.a. Taibei: Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo 1986. 98 Bde

Peng Zeyi , Zhongguo jindai shougongye shi ziliao , 1840-1949. Beijing: Zhonghua shuju 11962, 21984

Qinding Da Qing huidian shili . Edition Guangxu 25 (1899). 100+270+1220 j. Nachdr. Taibei: Zhongwen shuju 1963. 24 Bde

Qinding Rixia jiuwen kao . Von Zhu Yizun (1688), ergaenzt von Ying Lian u.a. (1783). 160 j. Nachdr. Taibei: Guangwen shuju 1968. 20 Bde

Qingchao wenxian tongkao . Kompilation 1767 in Auftrag gegeben. Nachdr. Taibei: Xinxing shuju 1963

Qingdai dang'an shiliao congbian . Hrsg. v. Zhongguo diyi lishi dang'anguan . Bd 11. Beijing: Zonghua shuju 1984

Tongzheng bianlan . Edition ca. 1828

Yongzheng chao Hanwen zhupi zouzhe huibian . Hrsg. v. Zhongguo diyi lishi dang'anguan . Nanjing: Jiangsu guji chubanshe 1989-91. 40 Bde

2a. Sonstige chinesische Forschungen

Hu Chunhuan und Bai Hequn , Beijing de huiguan . Beijing: Zhongguo jingji chubanshe 1994

Ming Qing Beijingcheng tu . Hrsg. v. Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo . [Beijing:] Ditu chubanshe 1984

Peng Zeyi , "Qingdai baoquan baoyuan ju yu zhuqian gongye" , in Zhongguo shehui kexueyuan jingji yanjiusuo jikan , 5, 1983, S.179-204

ders., "Qingdai caitong zhuqian gongye de zhuxi he tongxi wenti kaocha" , in Zhongguo gudaishi luncong , 1982, 1, S.35-65

Tang Jincheng , Beijing de huiguan . Beijing: Zhongguo qingye chubanshe 1994

Yang Duanliu , Qingdai huobi jinrong shigao . Beijing: Sanlian shudian 1962. Nachdr. Hongkong: Huangjiaojing chubanshe 1977

Zhongguo diyi lishi dang'anguan guancang dang'an gaishu , hrsg. v. Zhongguo diyi lishi dang'an guan . Beijing: Dang'an chubanshe 1985

3. Sinologische Forschungen

Arlington, L.C. und William Lewisohn, In Search of Old Peking. Peiping: Henri Vetch 1935. Nachdr. Hong Kong/New York: Oxford Univ. Pr. 1991

Bartlett, Beatrice, Monarchs and Ministers: The Grand Council in Mid-Ch'ing China, 1723-1840. Berkeley: Univ. of California Pr. 1991

Bouillard, G., Péking et ses environs. Péking: Nachbaur 1923

Boy-Ed und M. Krieger, Peking. Umgebung nebst einer kurzen Geschichte der Belagerung der Gesandtschaften (1900). Wolfenbuettel: Heckner 1910

Bradstock, Timothy R., "Ch'ing Dynasty Craft Guilds and Their Monopolies", in Tsing Hua Journal of Chinese Studies, N.S. 15:1-2 (1983), S.143-153

ders., Craft Guilds in Ch'ing Dynasty China. Ph.Diss. Harvard Univ. 1984

Bredon, Juliet, Peking. A Historical and Intimate Description of its Chief Places of Interest. Shanghai: Kelly & Walsh 1931

Bretschneider, Emil Vasilevi, Recherches archéologiques et historiques sur Pékin et ses environs. Paris: Leroux 1879

Burger, Werner, Ch'ing Cash until 1735. Taipei: Mei Ya 1976

Burgess, John Stewart, The Guilds of Peking. New York: Columbia Univ. Pr. 1928. Reprint Taiwan: Ch'eng-wen 1966

Chan, Wellington K.K., Merchants, Mandarins and Modern Enterprise in Late Ch'ing China. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Pr. 1977

Chang, Te-ch'ang, "The Economic Role of the Imperial Household in the Ch'ing Dynasty", in JAS 1972, 31:2, S.243-273

The City as a Sacred Center. Essays on 6 Asian Contexts. Hrsg. v. Bardwell L. Smith. Leiden u.a.: Brill 1987

The City in Late Imperial China. Hrsg. v. G. William Skinner. Stanford: Stanford Univ. Pr. 1977

Dillon, Michael, "Jingdezhen as a Ming Industrial Center", in Ming Studies 6 (Spring 1978), S.37-44

ders., History of the Porcelain Industry in Jingdezhen. Ph.D. Diss., Leeds Univ. 1976

Dray-Novey, Alison, "Spatial Order and Police in Imperial Beijing", in JAS 52:4 (1993), S.885-922

Dunstan, Helen, "Safely Supping with the Devil: The Qing State and its Merchant Suppliers of Copper", in Late Imperial China 13:2, 1992, S.42-81

dies., " 'Orders go forth in the Morning and are changed by Nightfall': A Monetary Policy Cycle in Qing China, November 1744June 1745", in T'oung Pao 82, 1996, S.66-136

dies., Conflicting Counsels to Confuse the Age. A Documentary Study of Political Economy in Qing China, 16441840. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, Univ. of Michigan 1996

Elvin, Mark, "Market Towns and Waterways: The County of Shang-hai from 1480 to 1910", in The City in Late Imperial China. Hrsg. v. William G. Skinner. Stanford: Stanford Univ. Pr. 1977, S. 441-473

Favier, Alphonse, Péking. Histoire et description. Peking: Imprimérie des Lazaristes au Pé-tang 1897. 2 Bde

Feuerwerker, Albert, "Handicraft Industry in Ming and Ch'ing China: 'Proto-Industrialization' ca.1550-1850", in ders., Studies in the Economic History of Late Imperial China. Handicraft, Modern Industry, and the State. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, Univ. of Michigan 1995

Gamble, Sidney D./John Stewart Burgess, Peking. A Social Survey. New York: Doran 1921

Gaubil, Antoine, Description de la ville de Pékin. Paris: de l'Isle et Pingré 1763

ders., Correspondance de Pékin: 1722-1759. Genf: Droz 1970

Golas, Peter, "Early Ch'ing Guilds", in The City in Late Imperial China. Hrsg. v. G. William Skinner. Stanford: Stanford Univ. Pr. 1977, S.555-580

Goodrich, Anne Swan, The Peking Temple of the Eastern Peak. The Tung-yueh Miao in Peking and Its Lore. Nagoya: Monumenta Serica 1964

de Guignes, Joseph, Voyages à Pékin. Paris: Imprimérie Impériale 1808

Guo Qinghua, The Structure of Chinese Timber Architecture: Twelfth Century Design Standards and Construction Principles. Doct. dissert. Goeteborg: Chalmers University of Technology, School of Architecture, Department of Building Design 1995

Hamashima, Atsutoshi, "The City-God Temples (ch'eng-huang-miao) of Chiangnan in the Ming and Ch'ing Dynasties", in Memoirs of the Research Department of the Tôyô bunko, 50 (1992), S.1-27

Hucker, Charles O., A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Stanford: Stanford Univ. Pr. 1985

Johnson, David, "The City-God Cults of T'ang and Sung China", in Harvard Journal of Asiatic Studies 45:2 (1985), S. 363-432

Katô Shigeru, "Shindai ni okeru Pekin no shônin kaikan ni tsuite", in Shina keizaishi kôshô, Bd.2, S.557-584; Erstabdr. in Shigaku zasshi, Febr. 1943, Nr. 53/2

Leonard, Jane Kate, Controlling from Afar: The Daoguang Emperor's Management of the Grand Canal Crisis, 1824-1826. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, Univ. of Michigan 1996

Li, Lillian Ming-tse, China's Silk Trade: Traditional Industry in the Modern World, 1842-1937. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press 1981

dies. und Alison Dray-Novey, "Guarding Beijing's Food Security in the Qing Dynasty: State, Market and Police", in JAS 58, 4 (1999), S.9921032

Liu, Yung-ch'eng, "The Handcraft Guilds in Soochow during the Ch'ing Dynasty", in Chinese Studies in History 15 (1981-82), S.113-167

Mac Gowan, D.J., "Chinese Guilds or Chambers of Commerce and Trade Unions", in JNCBRAS, 21, 1886

Malone, Carroll Brown, "Current Regulations for Building and Furnishing Chinese Imperial Palaces, 1727-1750", in JAOS IV:3 (1929), S.234-243

ders., History of the Peking Summer Palaces under the Ch'ing Dynasty. Urbana: Univ. of Illinois Pr. 1934. Reprint New York: Paragon 1966

Mann, Susan L., Local Merchants and the Chinese Bureaucracy, 17501950. Stanford: Stanford Univ. Pr. 1987

dies., "Household Handicrafts" in To Achieve Security and Wealth: The Qing Imperial State and the Economy, 1644-1911. Hrsg. v. Jane Kate Leonard. Ithaca: East Asia Program 1992

Metzger, Thomas A., "The State and Commerce in Imperial China", in Asian and African Studies. Society and Development in Asia, Vol.6. Hrsg. v. Martin Rudner. Jerusalem: Israel Oriental Society 1970, S.23-46

ders., "The Organizational Capabilities of the Ch'ing State in the Field of Commerce: The Liang-huai Salt Monopoly, 1740-1840", in Economic Organization in Chinese Society. Hrsg. v. W.E. Willmott. Stanford: Stanford Univ. Pr. 1972, S.9-46

ders., The Internal Organization of Ch'ing Bureaucracy. Legal, Normative, and Communication Aspects. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Pr. 1973

Meyer, Jeffrey F., "Urban Form and Ritual in Traditional Peking", in: Stadt und Riatual: Beitraege eines internationalen Symposions zur Stadtbaugeschichte Sued- und Ostasiens. Hrsg. v. Niels Gutschow und Thomas Sieverts. 1977. S.74-77

ders., "Traditional Peking: The Architecture of Conditional Power", in The City as Sacred Center, S.114-133

ders., The Dragons of Tiananmen: Beijing as a Sacred City. Columbia: Univ. of South Carolina Pr. 1991

Moll-Murata, Christine, Die chinesische Regionalbeschreibung. Entwicklung und Funktion einer Quellengattung, dargestellt am Beispiel der Praefekturbeschreibungen von Hangzhou. Dissertation, Ruhr-Universitaet Bochum, Dez. 1998

Morse, Hosea Ballou, The Gilds of China. With an Account of The Gild Merchant or Co-Hong of Canton. London: Longmans 1909

Naquin, Susan, Peking: Temples and City Life, 14001900. Berkeley and Los Angeles: University of California Press (im Erscheinen)

Needham, Joseph (Hrsg.), Science and Civilisation in China. Vol.4, Pt.2: Physics and Physical Technology: Mechanical Engineering. Cambridge: Cambridge Univ. Pr. 1965

Niida Noboru, "Pekin no kôshô girudo to sono enkaku (shohen)", in Tôyô bunka kenkyûjo kiyô 1, 1943, S.239-358

ders., "The Industrial and Commercial Guilds of Peking and Religion and Fellow-Countrymanship as Elements of Their Coherence", in Folklore Studies IX (1950), S.176-206

ders., Chûgoku no shakai to girudo. Tôkyô: Iwanami 1951

ders., Pekin kôshô girudo shiryô shû, in Tôhôgaku bunken sentâ sôkan , hrsg. v. Tôkyô daigaku Tôyô bunka kenkyûjo , Nr. 23 (1975), 25 (1976), 28 (1978), 30 (1979), 33 (1980), 39 (1983)

Piontek-Ma, Elke, Der Bericht von Sun Pei ueber die kaiserliche Seidenmanufaktur von Suzhou im 17. Jahrhundert. Heidelberg: Edition Forum 1999

Pratt, Keith L., Peking in the Early Seventeenth Century. London: Oxford Univ. Pr. 1971

Rowe, William T., Hankow. Commerce and Society in a Chinese City, 1796-1889. Stanford: Stanford Univ. Pr. 1984

ders., Hankow. Conflict and Community in a Chinese City, 1796-1895. Stanford: Stanford Univ. Pr. 1989

Rozman, Gilbert, Urban Networks in Ch'ing China and Tokugawa Japan. Princeton: Princeton Univ. Pr. 1973

Ruitenbeek, Klaas, Carpentry and Building in Late Imperial China. A Study of the Fifteenth-Century Carpenter's Manual Lu Ban jing. Leiden u.a.: Brill 1993

ders., "Craft and Ritual in Traditional Chinese Carpentry", in Chinese Science 7, 1986, S.1-23

Santangelo, Paolo, "The Imperial Factories of Suzhou: Limits and Characteristics of State Intervention during the Ming and Qing Dynasties", in The Scope of State Power in China. Hrsg. v. Stuart R. Schram. London 1985, S.269-294

Schuette, Hans-Wilm, "Perfektion als Hemmschuh? Anpassungsprobleme im chinesischen Handwerk der spaeten Qing- und der Republikzeit", in Bernd Eberstein und Brunhild Staiger (Hrsg.), China. Wege in die Welt. Festschrift fuer Wolfgang Franke zum 80. Geburtstag. Hamburg: 1992, S.61-80

Sirén, Osvald, The Walls and Gates of Peking. London: John Lane The Bodley Head 1924

Skinner, G. William, "Introduction: Urban Development in Imperial China", in The City in Late Imperial China. Hrsg. v. G. William Skinner. Stanford: Stanford Univ. Pr. 1977, S. 3-31.

Smith, Paul J., Taxing Heaven's Storehouse: Horses, Bureaucrats, and the Destruction of the Sichuan Tea Industry 1074-1224. Cambridge: Harvard University Press 1991

Strand, David, Rickshaw Beijing. City People and Politics in the 1920s. Berkeley u.a.: Univ. of California Pr. 1989

Sun, E-tu Zen, "Sericulture and Silk Textile Production in Early Ch'ing China", in Economic Organization in Chinese Society, hrsg. v. W.E. Willmott. Stanford: Stanford Univ. Pr. 1972, S.79-108

dies., "The Finance Ministry (hubu) and its Relation to the Private Economy", in To Achieve Security and Wealth: The Qing Imperial State and the Economy, 1644-1911. Hrsg. v. Jane Kate Leonard. Ithaca: East Asia Program 1992, S. 9-20

Taylor, Romeyn, "Ming T'ai-tsu and the Gods of Walls and Moats", in Ming Studies 3, Spring 1977, S.31-49

To Achieve Security and Wealth: The Qing Imperial State and the Economy, 1644-1911. Hrsg. v. Jane Kate Leonard. Ithaca: East Asia Program 1992. (Cornell East Asia Series, 56)

Torbert, Preston M., The Ch'ing Imperial Household Departmente: A Study of its Organization and Principal Functions, 1662-1796. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Pr. 1977

Tsing Yuan, "The porcelain industry at Ching-te-chen 1550-1700", in Ming Studies 6 (Spring 1978), S.45-53

ders., "Urban Riots and Disturbances", in Jonathan Spence und John E. Wills, From Ming to Ch'ing: Conquest, Region, and Continuity in Seventeenth-Century China. New Haven u. London: Yale UP 1979, S.279-320

Die Verbotene Stadt. Aus dem Leben der letzten Kaiser von China. Katalog-Handbuch hrsg. v. Karin von Welck und Alfried Wieczorek. Mainz: v. Zabern 1997

Vogel, Hans Ulrich, "Chinese Central Monetary Policy and the Yunnan Copper Mining Industry in the Early Qing (1644-1800)". Zuerich, Dissertation 1986

ders., "Chinese Central Monetary Policy, 16441800", in Late Imperial China 8/2, 1987, S.1-52

ders., Untersuchungen ueber die Salzgeschichte von Sichuan (311 v.Chr.1911). Strukturen des Monopols und der Produktion. Stuttgart: Steiner 1990. (Muenchener ostasiatische Studien, 51)

ders., "Technische Entwicklungen und ihre Grenzen im Salzgewerbe von Furong, Sichuan, 17.-19. Jahrhundert", in Orientierungen, 2 (1991), S.89-119

ders., "Archivdokumente und ihre Bedeutung fuer die Erforschung der Geldgeschichte der fruehen Qing-Zeit", in Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung 17 (1993), S.173-208

ders., Urbanisierung und staedtisches Leben in Asien. Kurseinheit 3: Die regionale Metropole Chengdu im spaetkaiserlichen China: Wirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung, Religion und Kultur. Hagen: FernUniversitaet 1998

ders., Besprechung von Jane Kate Leonard, Controlling from Afar: The Daoguang Emperor's Management of the Grand Canal Crisis, 1824-1826. (Ann Arbor: Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1996). Erscheint in Journal of the Economic and Social History of the Orient, 1999

Volpert, P.A., "Tchoeng huang, der Schutzgott der Staedte in China", in Anthropos 4, 1910, S.991-1026

Will, Pierre-Etienne, R. Bin Wong und James Lee, Nourish the People: The State Civilian Granary System in China, 1650-1850. Ann Arbor: Center for Chinese Studies 1991

Yang Lien-sheng, "Government Control of Urban Merchants in Traditional China", in Tsing Hua Journal of Chinese Studies, N.S. VIII, Aug. 1970, No.1&2, S.186-206

Ye, Wa und Joseph W. Esherick, Chinese Archives. An Introductory Guide. Berkeley: Institute of East Asian Studies. (China Monograph Series, 45)

Zelin, Madeleine, "Capital Accumulation and Investment Strategies in Early Modern China: The Case of the Furong Salt Yard", in Late Imperial China 9.1, 1988, S. 79-122

4. Europaeische handwerksgeschichtliche Forschungen

Abel, Wilhelm, "Zur Ortsbestimmung des Handwerks vor dem Hintergrund seiner Geschichte", in Das Handwerk in der Modernen Wirtschaft und Gesellschaft. Hrsg. v. Deutschen Handwerksinstitut Muenchen, 1966, S.48-81

Deutsches Handwerk in Spaetmittelalter und Frueher Neuzeit. Hrsg. v. Rainer S. Elkar. Goettingen: Schwartz 1983

Dirlmeier, Ulf, "Zu Arbeitsbedingungen und Loehnen von Bauhandwerkern im Spaetmittelalter", in Deutsches Handwerk in Spaetmittelalter und Frueher Neuzeit, S.35-54

Elkar, Rainer S., "Fragen und Probleme einer interdisziplinaeren Handwerksgeschichte", in Deutsches Handwerk in Spaetmittelalter und Frueher Neuzeit, S.3-31

Griessinger, Andreas und Reinhold Reith, "Obrigkeitliche Ordnungskonzeptionen und handwerkliches Konfliktverhalten im 18. Jh. Nuernberg und Wuerzburg im Vergleich", in Deutsches Handwerk in Spaetmittelalter und Frueher Neuzeit, S.117-180

Handwerk und Sachkultur im Spaetmittelalter. Internationaler Kongress Krems an der Donau, 7.-10. Okt. 1986. Wien: Verlag der oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1988 (oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse. Sitzungsberichte, 513. Bd.)

Schultz, Helga, Das ehrbare Handwerk. Zunftleben im alten Berlin zur Zeit des Absolutismus. Weimar: Verlag Hermann Boehlaus Nachfolger 1993

Weber, Max, Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial- und Wirtschaftgeschichte. Hrsg. v. Siegmund Hellmann und Melchior Palyi, bearb. v. Johannes F. Winckelmann. 3. Aufl. Berlin: Duncker & Humblot 1958